BomKræsjBang produseres av elever på musikk, dans og drama.

3. klasse har hovedansvaret for produksjonen, men alle elever er med å bidrar.
Her er årets produksjonsteam:

Sverre M. Heidenberg
FESTIVALSJEF / LÆRER

Peter Söderlund
MUSIKALSK LEDER / LÆRER

Stella Louise Heggeli Bøen
MUSIKKANSVARLIG/ PRODUSENT

(musikk)

Adele Sofie Helland
DRAMAANSVARLIG/ PRODUSENT/ TEKNISK SJEF DRAMA

(drama)

Ravn Jacob Høvik
RIGGESJEF/ TEKNISK SJEF MUSIKK 

(musikk)

Amalie Elisabeth Vassgård Bråthe
HMS ANSVARLIG

(drama)

Selma Johanne Storhaug
ØKONOMISJEF/ NETTSIDEANSVARLIG

(musikk)

Emma Marie Østensen
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

(drama)

Birk Ilias Sandmo
SPONSORSJEF

(musikk)

Hedvig Skogli Olsen
PR/ BILETTANSVARLIG

(drama)

Lola Alvarez-Pinås
HMS ANSVARLIG

(drama)

Mats Østermann Wibe
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

(drama)

Runa Linnea Dahlback
HMS ANSVARLIG

(drama)